ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА