ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ: "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"