ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМИТЕ: "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО", ПУБЛИКУВАНО НА 03.07.2019 г.