Графици

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

I  и II  СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ЗА ПЪРВА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 17:30 ЧАСА

ЗА ВТОРА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 18.30 ЧАСА

ГРАФИК

НА ПРИЕМНИЯ ЧАС И КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛЯ - II СРОК НА УЧЕБНА 2017 / 2018 г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  - II  СРОК НА УЧЕБНАТА  2017 / 2018 г.