Графици

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

I  и II  СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ЗА ПЪРВА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 17:30 ЧАСА

ЗА ВТОРА СМЯНА - ВСЯКА СРЯДА ОТ 18.30 ЧАСА

ГРАФИК

НА ПРИЕМНИЯ ЧАС И КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛЯ - I СРОК НА УЧЕБНА 2019 / 2020 г.

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  - I СРОК НА УЧЕБНАТА  2019 / 2020 г.