ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА-ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2018/2019 г.