ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА-II-РА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ-СЕПТЕМВРИЙСКА