ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИТЕ ЗА ИЗПИТИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.