ДНЕВЕН РЕЖИМ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Ямбол