Конкурс за детска рисунка "Коледа"

    На Конкурс за детска рисунка "Коледа", част от благотворителната кампания "Подай ръка - спаси живот", проведен на 06.12.2019г. в град Ямбол, рисунката на Даниела Красимирова Колева от 7а клас зае първо
място и ще бъде отпечатана като поздравителна картичка на кмета.
    Рисунките на Михаела Здравкова Колева от 5а клас и Росица Апостолова Трандафилова от 7а клас ще бъдат отпечатани като благотворителни коледни картички.
    На същия конкурс рисунките на още 16 ученици от 3, 4, 5, 6 и 7 клас бяха удостоени с Диплом за отлично представяне и взеха участие в Коледната изложба.

    Ръководители:
    ст.учител Анастасия Крушкова
    ст.учител Христо Крушков