Национална изложба-конкурс за детска рисунка "Св. Трифон Зарезан" 2019

      На Национална изложба-конкурс за детска рисунка

"Св. Трифон Зарезан" 2019 г., проведен в гр. Сунгурларе

на 14.02.2019 г., бяха наградени учениците:

    Габриела Петрова Димитрова - 4 клас, III-то място, медал и грамота
    Паолета Йорданова Петкова   - 5 клас, I-во място, медал и грамота
    Божидара Спасова Драгнева - 10 клас, I-во място, медал и грамота
    Дона Андонова Андонова       - 10 клас, II-ро място, статуетка и грамота
    Николета Христова Димова    - 11 клас, II-ро място, медал и грамота
    Борислава Христова Димова - 11 клас, III-то място, медал и грамота
    Дебора Галинова Николаева  - 11 клас, I-во място, статуетка и грамота