Петнадесети Национален конкурс за детска рисунка „Казанлъшка роза“

    На Петнадесетия Национален конкурс за детска рисунка „Казанлъшка роза“, проведен на 4 юни 2019 година в гр. Казанлък,
бяха отличени и наградени учениците:

     Михаела Здравкова Колева -  4а клас - 1 място
     Михаела Иванова Михалева - 8а клас - 2 място

Ръководител: ст. учител Христо Крушков