„Европейско кенгуру”

       На областния  кръг на Hационалната олимпиада  по математика,

проведена  на 2 февруари 2019 година, ученикът  Даниел Милчев Бумбалов

от 11 а клас с преподавател по математика ст. учител  Р. Костова се
класира  на първо място.

 

         На Националното математическо състезание „Европейско кенгуру”

/областно ниво/, проведено  на 23 март 2019 година, ученикът  Даниел

Милчев Бумбалов от 11 а клас с преподавател по математика ст. учител 

Р. Костова се класира  на първо място.