ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.