Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                 - 1 час;

     – Компютърно моделиране             - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература       - 1 час.

Всички ученици могат да посещават безплатни школи по математика и английски език. Учебните часове се провеждат в съвременни мултимедийни кабинети от квалифицирани специалисти.

Класен ръководител: гл. учител в начален етап - Илияна Бившева