УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ И ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

           Необходими условия за кандидатстване:
 

 1.  За профил “Изобразително изкуство” и за профил  “Предприемачески” ще се изискват успешно положени в  училището:

     - тест по Български език и литература   (21 май 2018 г.) ;

      - тест по Математика  (23 май 2018 г.) .

 2.  Допълнително в профил  “Изобразително изкуство” ще се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство  (юни 2018 г.).

     Заявление за полагане на този изпит ще се подава от 14 май до 18 май 2018 г. в СУ “Св. Климент Охридски” - Ямбол.

 

    Справки - всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в стая 17 в сградата на ОУ"Хр.Смирненски" – гр.Ямбол или чрез електронната ни поща soukoyambol@mail.bg.