Прием

ДОКУМЕНТИ, НАРЕДБИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

ДОКУМЕНТИ,  НАРЕДБИ  И  УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Необходими условия за кандидатстване:
 

За Вас, родители!

РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

За бъдещите петокласници!

                       Съвременна материална база:

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Учениците изучават:

 Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство          - 1 час;

     – Математика                             - 1 час;

     – Английски език                        - 1 час.

Факултативни часове:

     – Български език и литература   - 1 час;

     – Компютърно моделиране         - 1 час.

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                 - 1 час;

     – Компютърно моделиране             - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература       - 1 час.