Прием

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, математика и английски език

Учениците изучават:

 Избираеми часове:

     – Изобразително изкуство          - 1 час;

     – Математика                             - 1 час;

     – Английски език                        - 1 час.

Факултативни часове:

     – Български език и литература   - 1 час;

     – Компютърно моделиране         - 1 час.

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по математика, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

     – Английски език                            - 1 час;

     – Математика                                 - 1 час;

     – Компютърно моделиране             - 1 час;

Факултативни часове:

     – Български език и литература       - 1 час.

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране

Учениците изучават:

Избираеми часове:

    – Български език и литература  - 1 час;

    – Английски език                       - 1 час;

     – Компютърно моделиране       - 1 час;

Факултативни часове:

    – Математика                             - 1 час.

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

ЗА ВАС, РОДИТЕЛИ !

 

1. Учениците ползват автобусен транспорт, съобразен с тяхното местоживеене.

2. Ако имате затруднение в осигуряването на топла закуска или топъл обяд на детето, нашият стол предлага значително поевтиняване на ученическото хранене (за социално затруднени деца - безплатно).

3. Ако обичате спорта, можете заедно с детето си да посещавате модерно оборудваните ни спортни зали и фитнес център.

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА "УСМИВКА"

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

- ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА, КОЯТО ЩЕ НАПРАВИ ДЕТЕТО УВЕРЕНО И ГОТОВО ДА СТАНЕ УЧЕНИК;

- НАСЪРЧАВАНЕ ПРОЯВЛЕНИЕТО И МАКСИМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ МУ;

- ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАВНИ ШАНСОВЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА;

- ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СПОРТ.