ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА - СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ УЧЕБНА 2017-2018 г.