Дати за провеждане на ДЗИ за XII клас през учебната 2018-2019 година