Дати за провеждане на НВО за IVклас, VII клас и X клас през учебната 2018-2019 година