Годишен план за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023-2024 година

Годишен план за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023-2024 година

Годишният план за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол е утвърден със заповед № 910/13.09.2023 г. на Директора на училището.