Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс на училищната общност

Етичният кодекс е утвърден със заповед  № 929 /14.09.2023 г. на Директора на училището.