Заповед на Директора, утвърждаваща предложенията на Комисията за получаване на стипендии за II срок на учебната 2022-2023 година

Заповед на Директора, утвърждаваща предложенията на Комисията за получаване на стипендии за II срок на учебната 2022-2023 година