Заповед на Директора, утвърждаваща предложенията на Комисията за получаване на стипендии за I срок на учебната 2022-2023 година

Заповед на Директора, утвърждаваща предложенията на Комисията за получаване на стипендии за I срок на учебната 2022-2023 година