План за действие в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище в СУ „Свети Климент Охридски“ – Ямбол за учебна 2023/2024 година

План за действие в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище в СУ „Свети Климент Охридски“ – Ямбол за учебна 2023/2024 година

Планът е утвърден със Заповед № 206 от 16.11.2023 г. на директора на училището

Документи: