План за квалификационната дейност в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за учебната 2022 - 2023 година

План за квалификационната дейност в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за учебната 2022 - 2023 година