План за квалификационната дейност в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за учебната 2023 - 2024 година

План за квалификационната дейност в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за учебната 2023 - 2024 година

Планът за квалификационна дейност е утвърден със заповед № 913/13.09.2023 г. на Директора на училището.