Правилник за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023 - 2024 година

Правилник за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023 - 2024 година

Правилникът за дейността на СУ "Св. Кл. Охридски" за учебната 2023 - 2024 година е утвърден със заповед № 915/13.09.2023 г. на Директора на училището.