Стратегия за развитието на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за периода 2021-2025 година

Стратегия за развитието на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за периода 2021-2025 година

Актуализираната Стратегия на училището е утвърдена със заповед  № 911 /13.09.2023 г. на Директора на училището.

Документи: