Утвърден бюджет на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за 2018 г.

Утвърден бюджет на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за 2018 г.