Утвърден бюджет на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за 2020 г.

Утвърден бюджет на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за 2020 г.