Утвърден списък с учебници, учебни помагала и познавателни книжки за учебната 2023-2024 година

Утвърден списък с учебници, учебни помагала и познавателни книжки за учебната 2023-2024 година

Списъкът е утвърден със заповед № 930/ 14.09.2023 г. на Директора на училището.