Home

Иновативно училище

проектно-базирано

Проектно-базирано обучение

Минка Георгиева- Български език и литература - VIIб клас-РП: Интегриране на информационните технологии в обучението по БЕЛ – РП чрез използване на приложенията LearningApps.org, Mind Maple, PowerPoint и Sway за създаване на езикови задачи, образователни игри, мисловни карти и презентации.

 

соп

Интерактивност при работа с ученици със СОП

Мария Хаджиева: Използване и предаване на информация от различни източници – текст, статична графика, аудио и видео. Основна цел на обучението е да се превърнат учениците от пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори на тяхното собствено знание, да достигнат до собствено разбиране, а не до запомняне на „правилните отговори”.

Предстоящи събития

Е-училище

Партньори