ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА