Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Учебен предмет „Естетика и дизайн“- ФУЧ

Анастасия Крушкова- IVа-„Батик“: Нова техника и разнообразяване на стандартните часове, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка.

Галя Шевкенова- IVб- "Обучение чрез правене": Учениците изработват проекти, които интегрират знания и умения от технологии и предприемачество, изобразително изкуство, математиката, човекът и природата  и др.

Калинка Грудева- IVв- „Дизайн мислене:  Използване на природни и естествени материали, проектно- базирано обучение, стъпка по стъпка се раждат  идеи и създават иновативни продукти.

Христо Крушков-VIIIа- „Стъклопис“: Ново учебно съдържание, изпълнение на проекти, в които има творчество и поле за самоизява. Ученето става достъпно, а  учениците активни и отговорни към процеса на собственото си обучение и израстване.

Светла Цветанова-IXа: „Жива въ̀лна“: Да извървим пътя, по който преминава една идея до създаването на продукт и реализирането му на пазара. Прилагане на традиционен и добре познат на българските занаятчии материал, като въ̀лната, от който учениците  ще изработят модерни аксесоари и сувенири.

 

  • В иновативния час по Естетика и дизайн, проведен на 23.11.2022 г., учениците от 8 "а" клас, профил "Изобразително изкуство" - с много талант и усет към красивото създават уникални рисунки върху стъкло, които впечатляват със своите пъстри цветове.

         Ръководител: Хр. Крушков

  • На 13.01.2023 г. ученици от СУ „ Свети Климент Охридски“ с профил изобразително изкуство проведоха изнесен урок в КИЦ „ Безистен“ град Ямбол, за да се запознаят с вдъхновяващото творчество на Селма Тодорова. Те имаха възможност да наблюдават демонстрация на техниката акварел. Събитието протече с чудесна мултимедия, която отразяваше стъпките на изграждане на портрета от моливната рисунка до полагането на цвят. Докато рисува Селма Тодорова запознаваше зрителите с важни знания за композицията, спецификата на материала и въздействието на цветовете. Учениците се потопиха  в една творческа атмосфера преплела в себе си визуалното и музикалното изкуство.

          Ръководител: Св. Цветанова