Паралелка с профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

Паралелка с профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”

Паралелка с профил  “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”
 

Информационни технологии с математика, география и икономика, с интензивно изучаване на английски език

      С придобитата богата чуждоезикова култура, с получените знания, умения и компетенции по информационни технологии се дава възможност на завършилите този профил за бърза адаптация към най-новите достижения на компютърните технологии.

Завишеният брой учебни часове по информационни технологии, български език и литература и по математика осигурява много добра подготовка за успешно представяне на държавен зрелостен изпит и за кандидатстване във висши учебни заведения.

Завършвайки профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”, за учениците се осигурява подготовка за успешен прием и реализация в сферата на висшето образование.

Област “Технологии”

     Специалности:

     - Информатика;

     - Компютърни науки;

     - Компютърни информационни технологии;

     - Икономическа информатика;

     - Компютърни медийни технологии.

 

Област “Икономика”

    Специалности:

     - Финанси;

     - Счетоводство и контрол;

     - Банково и застрахователно дело;

     - Бизнес информатика;

     - Икономика по отрасли;

     - Макроикономика;

     - Международни икономически отношения.

 

Област “Технически науки”:

      - всички инженерни специалности.