Паралелка с профил “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Паралелка с профил “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

Паралелка с профил  “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
 

Изобразително изкуство с математика, информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

      Увеличеният брой учебни часове по изобразително изкуство, по български език и литература и по математика осигурява много добра подготовка за успешно представяне на държавен зрелостен изпит и кандидатстване във висши учебни заведения.

 

      Интензивното обучение по английски език:

    - дава възможност за овладяване на езика на ниво ежедневна употреба;

    - осигурява придобиване на езиков опит в и извън работната среда;

    - развива езиковите компетентности;

    - подобрява кариерната перспектива на обучаемия.

 

     На завършилите профил “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО се осигурява специализирана подготовка за успешен прием и реализация в сферата на висшето образование, с приемни изпити по математика и по изобразително изкуство.

    Специалности:

 - “Архитектура”;

 - “Ландшафтна архитектура”;

 - “Инженерен дизайн”;

 - “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”;

 - “Графичен дизайн и фотография”;

 - “Графика”;

 - “Мултимедия и виртуална реалност”;

 - “Артмениджмънт”;

 - “Дизайн на архитектурна среда”;

 - “Плакат и рекламна графика”;

 - “Графичен дизайн”;

 - “Дизайн и архитектура”.