На 25-26 март 2016 г. в гр.Благоевград се проведе ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

На 25-26 март 2016 г. в гр.Благоевград се проведе ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

      На 25-26 март 2016 г. в гр.Благоевград се проведе ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.
       В категория "УЕБ САЙТ V-VІІІ" участваха проекти от ПМГ Благоевград, ПМГ Бургас, ЕГ Шумен, Добрич и Благоевтрад, СОУ ИЧЕ Благоевград и други средни училища.

      Учениците от СОУ "Св.Кл.Охридски" - гр. Ямбол Даниел Бумбалов и Даниил Ширяев от 8 клас представиха и защитиха пред комисия своя проект „Ямбол – древен и вечен“, който беше класиран на ТРЕТО място.

Ръководители: ст.учители Ж.Димитрова и К.Момчева