ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 г.