Иновативен урок по Компютърно моделиране

Иновативен урок по Компютърно моделиране

Тема: "Героят оживява чрез звуци" в 3 клас

В обучението по компютърно моделиране се акцентира върху нуждата от висока дигитална култура на поведение в съвременното общество.

Подобряват се качества на мисленето като: любознателност, разсъдливост и отговорност.

Целта на обучението е, чрез използване на съвременни интерактивни методи. да се провокира интересът на учениците и да ги постави в активна позиция. 

В този урок учениците се възпитават в чувство на гордост и принадлежност към родния край, съхраняващ и продължаващ националните традиции с маскарадния фестивал "Кукерландия".

Осъществява се възпитаване в чувство на търпимост и последователност при изграждане на умения за усвояване на алгоритъм при работа във виртуална среда, с програмата Scratch. 

И в края на часа думите на децата бяха: "Беше много якооооо!"

Преподавател : г-жа Бистра Стайкова