Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.

Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.

Награждаване на участниците в областния кръг на 26-тата Национална олимпиада по астрономия.
Поздравления за успеха на любознателните млади астрономи:
Божидара Андреева - 5 а клас
Николай Костов - 5 б клас
Габриела Павлова - 5 в клас
Валерия Василева - 5 в клас
Ръководител: Радка Колева