Национално състезание лаборатория за изкуство

Национално състезание лаборатория за изкуство

На Национално състезание лаборатория за изкуство  - допуснати на национален кръг след общински кръг ,областен кръг и арбитражна комисия  град София .

  1. Михаела  Здравкова Колева                                  - 7 клас
  2. Симона Живкова  Жекова                                      - 4 клас
  3. Нелияна   Янкова Колева                                       - 6 клас
  4. Магдалена Мариянова Тодорова                          - 5 клас
  5. Иван Георгиев Василев                                          - 5 клас
  6. Дима Златева Златева                                           - 10 клас