На 28 и 29 април 2014 г. на шестнадесетия национален ученически празник "ЗА ХЛЯБА НАШ..." в гр.Благоевград

На 28 и 29 април 2014 г. на шестнадесетия национален ученически празник "ЗА ХЛЯБА НАШ..." в гр.Благоевград

 На 28 и 29 април 2014 г. на шестнадесетия национален ученически празник "ЗА ХЛЯБА НАШ..." в гр.Благоевград бяха отличени четирима наши ученици:
        - Марияна Василева Василева (8"в") - поощрителна награда в конкурса за разказ;
        - Роси Георгиу Христо (7"б") - поощрителна награда в конкурса за разказ;
        - Антон Георгиев Узунов (7"б") - поощрителна награда в конкурса за стихотворение;
        - Стефани Иванова Иванова (3"а") - поощрителна награда в конкурса за рисунка.