Проекто-ориентираният подход и моделът 1:1

Проекто-ориентираният подход и моделът 1:1

Проекто-ориентираният подход и моделът 1:1 мотивира малчуганите от 2 "б" клас в час по Компютърно моделиране - РП да създават идейни проекти със Scratch Junior.
Ръководител: Кр. Калудова