Ученици от 10 и 11 клас от профил “Изкуства“ – изобразително изкуство и профил „Технологичен“ – информационни технологии

Ученици от 10 и 11 клас от профил “Изкуства“ – изобразително изкуство и профил „Технологичен“ – информационни технологии

    Ученици от 10 и 11 клас от профил “Изкуства“ – изобразително изкуство и профил „Технологичен“ – информационни технологии,  участваха в проведения открит урок в представителството на Майкрософт в България на 18.01.2013 г. в  гр. София.

    В първата част на урокa бе изнесена лекция за историята на Майкрософт и ролята на софтуерните продукти на компанията.
    Представени бяха най-новите продукти на компанията, до които учениците имаха достъп във втората половина на открития урок, а именно:
-    xBox 360 с Kinect;
-    Microsoft Surface;
-    Windows Phone;
-    Stade for Education;
   Включването в инициативата дава възможност за стимулиране любопитството и креативността на младите хора, както и формиране на положително отношение към образователния процес, базиран на новите информационни технологии.

            Гл. учител Ж. Димитрова