Обществен съвет

Обществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към СУ "Св.Климент Охридски" - Ямбол

 СУ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ЯМБОЛ

Ул. Стефан Караджа № 72, тел. 046/66-40-95; E-mail: soukoyambol@mail.bg

 

І. Поименен състав на обществения съвет:

1.Мария Колева Димитрова

2.Марияна Василева Стоянова

3.Пламена Драгова Узунова

4.Ваня Василева Иванова

5.Венета Георгиева Чомакова-Пиенар

6.Станислав Пенков Златев

7.Александрина Желязкова – от финансиращ орган

 

СЪОБЩЕНИЕ

      На 30.10.2019 г. от 18.30 часа в учителската стая  на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ще се проведе събрание за избор на членове на Обществения съвет към СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол. На събранието ще присъстват излъчените родители - представители от паралелките.

ЖИВКА ДИМИТРОВА

Директор на СУ "Св. Климент Охридски", гр.Ямбол