Покана за общо събрание на сдружение " Училищно настоятелство на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.03.2023 г.

Покана за общо събрание на сдружение " Училищно настоятелство на СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол ", публикувана на 10.03.2023 г.

ПОКАНА

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 от Устава на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, Управителният съвет на сдружението СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение  „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” гр. Ямбол, на 05.05.2023 г. от 18.30 часа в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол.