Съобщения

Съобщения

Информация за подаване на заявления за ДЗИ, сесия август-спетември 2024 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август- септември от 26.06.2024г. – 11.07.2024г., в канцеларацията на училището.

 Работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч.

 

Съобщение за явилите се на ДЗИ

Запознаването на зрелостниците, обучавали се в СУ „Св. Климент Охридски“, Ямбол и явили се на държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2024г., с оценената си индивидуална изпитна работа се извършва в сградата на училището в стая 302.

Всеки зрелостник подава заявление и предоставя служебната бележка, съдържаща входящия му номер.

Работно време за работа със системата:

-11.06.2024г.- от 11.00 до 15.30 часа;

-12.06.2024г.- от 11.00 до 15.30 часа;

-13.06.2023г.- от 11.00 до 15.30 часа.

Стартира кампания за организиране и провеждане на дейности по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 година

В СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол стартира кампания за организиране и провеждане на занимания в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, както и в сферата на изкуствата – музикално изкуство, танцово изкуство, театрално, филмово и фотографско изкуство, изобразително изкуство.

Участие в регионален форум "Отключване на бъдещото обучение: Пътуване в образователните иновации"

Учители от Средно училище "Свети Климент Охридски", гр. Ямбол участваха в Регионален форум  "Отключване на бъдещото обучение: Пътуване в образователните иновации", организиран от РУО-Ямбол, на 09-10 май 2024 г.

Нашето училище беше включено в Блок 4 на събитието - "Развитие на креативност чрез интерактивно обучение".

Представение бяха идейната програма и изработените от ученици продукти на нов учебен предмет "Естетка и дизайн".

На училището беше присъден сертификат за участие.

Абитуриентите заплащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, скоро завършвате средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет, трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Благотворителен жест за Фонд „Милосърдие“ на БЧК-Ямбол

Ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ямбол направиха благотворителен жест, като дариха сумата от 300 лв. (триста лева) във Фонд „Милосърдие“ на БЧК-Ямбол.