Съобщения

Съобщения

Националната телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА,
включително във връзка със създалата се ситуация на криза, свързана с военните действия в Украйна

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СУ "Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Уважаеми родители,

Във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 предлагаме на Вашето внимание: