Съобщения

Съобщения

Поправителна сесия за учениците от 12 клас

Поправителен изпит по български език и литература ще се проведе на .06.2023г. от 9.00 часа в зала 308.

Ученици от минали години подават заявление в канцеларията.

Абитуриентите заплащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет, трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Нов електронен адрес на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол

От 19.04.2022 г. официалната кореспонденция със СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, се осъществява на нов електронен адрес:
info-2811510@edu.mon.bg