Съобщения

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗРЕЛОСТНИЦИ 2021/2022 ГОДИНА И МИНАЛИ ГОДИНИ

Втора поправителна сесия по български език и литература- XII клас- 12.08.2022г. от 09.00 часа в стая 303.

Заявления се приемат в канцеларията на училището от 08.00 часа до 16.00 часа.

Подаване на документи за участие в класиране след VII клас

Уважаеми родители и ученици,

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол е определено със заповед РД-06-229/03.06.2022г. на РУО-гр. Ямбол

за училище-център за подаване на документи за участие в I и III етап на класиране за прием на ученици,

кандидатстващи след завършен VII клас.

Работно време:

I етап: 05-07.2022г.  до 07.07.2022 г.

от 08.00 часа до 18.00 часа; стая 208

III етап: 26-07.2022г.  до 27.07.2022 г.

Стартира кампания за организиране и провеждане на дейности по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година

В СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол стартира кампания за организиране и провеждане на занимания в сферата на колективните спортове – футбол, баскетбол и волейбол по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

На проведено заседание на Педагогически съвет учителите се запознаха с целите и обхвата на програмата и с обобщените данни от проведеното анкетно проучване сред учениците. С Решение №3 по Протокол № 9, Педагогическият съвет единодушно прие СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол да участва по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА,
включително във връзка със създалата се ситуация на криза, свързана с военните действия в Украйна