Съобщения

Съобщения

Наградени ученици в Конкурс за написване на есе на английски език, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Конкурс за написване на есе на английски език, по случай 84 години от създаване на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Списък на наградените ученици :

1. Габриела Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

2. Георги Славов – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

3. Димитър Колев – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

4. Никол Денева – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Ямбол

Литературен конкурс на тема: „Вървим по стъпките на Климент"

По случай патронния си празник, Средно училище „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол, обявява Литературен конкурс на тема: „Вървим по стъпките на Климент"за написване на стихотворение, разказ или есе, посветени на ролята на знанието и книжнината в живота на младия човек.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат ученици от две възрастови групи:

  • от 5. до 7. клас - създаване на разказ или стихотворение
  • от 8. до 12. клас - написване на есе

Всеки кандидат може да участва с една творба.

Конкурс за философско есе на тема "Щастието е пътешествие, а не дестинация“

Конкурс за философско есе на тема "Щастието е пътешествие, а не дестинация“, по случай 25 Ноември - патронен празник на СУ „Св. Климент Охридски" - гр. Ямбол

Право на участие - участниците са разделени в две възрастови групи:

Конкурс за есе на английски език, посветен на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски” - гр. Ямбол

Отправяме покана към ученици от 7 до 12 клас да се включат в конкурса за написване на есе на английски език, посветен на патронния празник на Средно училище "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол

Подаване на заявления за стипендии за I срок на учебната 2023-2024 година

Започна приема на заявления за стипендии за I срок на учебната 2023-2024 година.

Право на стипендия имат ученци от 8 до 12 клас

През първи срок на учебната 2023-2024 г., ще бъдат отпускани стипендии за :

1. По чл.4, ал.1, т.1 от ПМС № 328  – за постигнати образователни резултати  - ученици с отличен успех 6.00                                                          

Стартират дейностите на клубове "Занимания по интереси" за учебната 2023-2024 г.

След проучване и анализиране на интересите на учениците в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, бяха сформирани следните клубове по интереси : "Зелени хоризонти", "Група живопис", Математиката в 7 клас", "Математиката забавна и интересна", Музикален клуб "Ритъм", "Създаване на литературни текстове", "Приложно програмиране", "Млад природолюбител", "Математика за талантливи деца - 4 клас", "Великобритания - история и съвременност", Мажоретен състав, "Приложно изкуство и дизайн", "Родна реч омайна, сладка - 2 клас".

ДЗИ 2023 г.- сесия август - септември

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август- септември от 26.06.2023г. – 07. 07.2023г. в канцеларацията на училището.

 Работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч.