Съобщения

Съобщения

Преустановяване на учебните занятия от 26.01.2023 г. до 31.01.2023 г.

Заповед на Директора на СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол за преустановяване на учебните занятия за периода от 26.01.2023 г.  до 31.01.2023 г.

Децата и техните лични данни

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.

Коледно настроение в училище

Скъпи ученици и учители, елате на 23 декември, (петък), с настроение, широка усмивка и коледен детайл, за да превърнем последния учебен ден през тази календарна година в празник.

От Ученическия съвет

Стартират дейностите на клубовете за "Занимания по интереси" за учебната 2022-2023 година

След проучване и анализиране на интересите на учениците в СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ямбол, бяха сформирани следните клубове по интереси :
"Зелени хоризонти", "Група живопис", Математиката в 5 клас", "Математиката забавна и интересна - 7 клас", Музикален клуб "Ритъм", "Приложно програмиране", "Аз обичам Математиката - 2 клас", "Млад природолюбител", "Аз, фотографът", "Математика за талантливи деца - 3 клас", "Великобритания - история и съвременност", Мажоретен състав, "Млад географ" и "Приложно изкуство и дизайн".

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗРЕЛОСТНИЦИ 2021/2022 ГОДИНА И МИНАЛИ ГОДИНИ

Втора поправителна сесия по български език и литература- XII клас- 12.08.2022г. от 09.00 часа в стая 303.

Заявления се приемат в канцеларията на училището от 08.00 часа до 16.00 часа.

Подаване на документи за участие в класиране след VII клас

Уважаеми родители и ученици,

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ямбол е определено със заповед РД-06-229/03.06.2022г. на РУО-гр. Ямбол

за училище-център за подаване на документи за участие в I и III етап на класиране за прием на ученици,

кандидатстващи след завършен VII клас.

Работно време:

I етап: 05-07.2022г.  до 07.07.2022 г.

от 08.00 часа до 18.00 часа; стая 208

III етап: 26-07.2022г.  до 27.07.2022 г.