Абитуриентите заплащат сами здравните си вноски

Абитуриентите заплащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, скоро завършвате средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет, трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите ще разберете, като изгледате видеото и прочетете Приложение 1.

 

Линк към видео