ДЗИ 2023 г.- сесия август - септември

ДЗИ 2023 г.- сесия август - септември

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август- септември от 26.06.2023г. – 07. 07.2023г. в канцеларацията на училището.

 Работно време от 8.30 ч. до 16.00 ч.