Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство - 24.06.2024

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство - 24.06.2024

Информация относно изпит за проверка на способностите - 24.06.2024 г.